Ices Ices

Wszystkie baterie kondensatorów wytwarzane przez zakłady produkcyjne przeznaczone są do kompensowania mocy biernej, której ubytki są związane z dużą liczbą odbiorników indukcyjnych podłączonych do sieci elektroenergetycznej. Tego typu produkty są szczególnie przydatne w sieciach niskiego i średniego napięcia oraz dużych zakładach, które prowadzą działalność o charakterze przemysłowym, a wykorzystywane w nich urządzenia wymagają sporej mocy biernej. 

Czy baterie kondensatorów wpływają na stacje transformatorowe

szafa-transformatorowaZarówno rozdzielnice niskiego napięcia stosowanie powszechne przez podmioty z różnych branż, jak i również rozdzielnice średniego napięcia używane do rozdzielania energii elektrycznej w obrębie nieco wyższych napięć, potrzebują po jakimś czasie wsparcia w związku z kompensacją mocy biernej. W rejonach silnie uprzemysłowionych wszystkie stacje transformatorowe są wyposażone w tego typu wsparcie. Kompensacja jest istotna nie tylko ze względu na aspekt czysto techniczny, ale również poprzez wzgląd na możliwość obniżenia kosztów działania instalacji elektrycznej i ograniczenia strat mocy na liniach przesyłowych. Oczywiście najlepsze rezultaty powinno przynieść wmontowanie baterii kondensatorów bezpośrednio przy rozdzielnicach, ale nie zawsze jest to możliwe z czysto technicznego punktu widzenia. Warto też zadbać o to, żeby instalowane baterie miały możliwość ewentualnej rozbudowy i zwiększenia mocy, gdyż stacje transformatorowe mogą się rozrastać. Współcześnie produkowane baterie są zazwyczaj całkowicie bezpieczne i pozbawione groźnych dla zdrowia substancji.

Dawniej same kondensatory i rozłączniki były wytwarzane z materiałów, które podczas funkcjonowania baterii wydzielały szkodliwe dla zdrowia substancje. Stosowanie współczesnych rozwiązań i produktów całkowicie eliminuje takie przypadki. Podobnie duży postęp uczyniono w związku z obsługą baterii, które jest obecnie niezwykle łatwa i odbywa się od frontu urządzenia.