Ices Ices

Już od lat 60. XX wieku znana jest technologia przewiertów sterowanych, która pozwala na wykonywanie sieci podziemnych bez konieczności przeprowadzania wykopów.

Jak przebiega bezwykopowa budowa rurociągu?

Oprzewierty sterowanedbywa się to za pomocą specjalnych urządzeń – wiertnic udarowych, które do swojego działania wykorzystują sprężone powietrze. Obecnie, oprócz wiertnic, stosuje się także świdry hydromonitorowe, płuczkę wiertniczą, a wszystko to opiera się na systemach sterowalnych. Przewierty sterowane pozwalają na budowę naprawdę długich instalacji podziemnych, na przykład gazociągów. Osoby zajmujące się przewiertami sterowanymi, przeprowadzają prace w trzech etapach. Pierwszym krokiem jest sterowane wiercenie pilotowe – otwór w zaplanowanej instalacji powstaje najpierw ukośnie, a następnie jest drążony poziomo. Na tym etapie urabia się też grunt – aby było to możliwe, oprócz głowicy pilotowej należy użyć płuczki wiertniczej. Następnie należy wykonać rozwiercanie – tutaj, zamiast głowicy pilotowej, korzysta się z głowicy rozwiercającej – jej rodzaj zależy od typu gruntu.

przewierty sterowanePoszerzony otwór pozwala na wciąganie rurociągu – aby odbywało się to szybko i sprawnie, należy zastosować prowadnice rolkowe, które ułatwiają prowadzenie instalacji. Specjaliści pamiętają, że podczas tego etapu występują duże siły tarcia – rurociąg „obija się” o wewnętrzne powierzchnie otworu, dlatego, aby zmniejszyć te siły, stosują płuczkę bentonitową. Płuczka jest zresztą podawana na każdym etapie przewiertów sterowanych. Oprócz wspomnianego już urabiania gruntu i zmniejszania sił tarcia, do jej zadań należy transport urobku, umacnianie odwiertu oraz chłodzenie głowicy. Płuczka bentonitowa do przewiertów sterowanych odznacza się bezpiecznym dla środowiska składem – jest całkowicie nietoksyczna. Mimo tego, w przypadku zastosowania większych ilości płuczki, wielu specjalistów decyduje się na jej odzysk od urobku, co umożliwiają specjalne urządzenia. Przewierty sterowane są obecnie podstawową technologią wykorzystywaną do budowy instalacji podziemnych – to dlatego, że pozwala ona na szybkie, ale i precyzyjne przeprowadzenie wszystkich koniecznych prac. Możliwość sterowania przewiertami została uzyskana głównie dzięki zastosowaniu głowicy pilotowej, której specjalne ukształtowanie pozwala zarówno na wciskanie w grunt, jak i na obracanie.

Aby mieć pewność, że otwór pilotowy wykonywany jest zgodnie z ustalonymi wcześniej parametrami, wykorzystuje się systemy magnetyczne, elektromagnetyczne oraz systemy radiolokacji. Dzięki temu możliwość popełnienia błędu jest naprawdę nikła.