Ices Ices

Jednym z elementów procesu budowlanego jest odpowiednie zaprojektowanie posadowienia obiektu budowlanego.Na to, jak ostatecznie będą wyglądały fundamenty mają wpływ dwa główne czynniki: wielkość i ciężar całej konstrukcji oraz rodzaj gruntu, na którym będzie stał nowy obiekt.

Badanie gruntu jest potrzebne

badanie gruntu O ile na rodzaj, wielkość i typ konstrukcji ma wpływ projektant, tak w przypadku warunków gruntowych człowiek musi dopasować się do tego, co stworzyła natura, dlatego przed przystąpieniem do projektowania wykonuje się złożone badania geotechniczne. W inżynierii oraz budownictwie mówi się nie o ziemi czy glebie, ale o podłożu gruntowym i jego właściwościach, które są bezpośrednio związane z cechami fizycznymi i chemicznymi minerałów, z których zbudowany jest grunt. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje gruntu: organiczny, spoisty i niespoisty. Każdy z tych typów zupełnie inaczej zachowuje się podczas obciążenie oraz kontaktu z wodą, w związku z tym niezwykle istotne jest to, aby przed przystąpieniem do projektowania, dokładnie zbadać, jaki układ warstw gruntu znajduje się na działce. Ilość badań oraz analiz jest uzależniona od dobranej przez projektanta kategorii geotechnicznej, która jest zależna od rodzaju obiektu oraz jego przeznaczenia. Badanie gruntu przed budową mostów, hal o dużej powierzchni oraz wielorodzinnych obiektów wielokondygnacyjnych powinno być poprzedzone szczegółową analizą geologiczno – inżynierską warstw podłoża gruntowego.

badanie gruntu W tym celu specjaliści wykonują odwierty oraz pobierają próbki gruntu, które później szczegółowo badane są w laboratorium. W zależności od wielkości terenu zabudowy ilość drążeń należy odpowiednio dopasować (minimalna ilość wynosi trzy), aby na ich podstawie była możliwość sporządzenia przekrojów geologicznych, które będą obrazować najbardziej prawdopodobne ułożenie warstw podłoża. Na podstawie wszystkich danych i sporządzonej na ich podstawie dokumentacji, projektant dobiera rodzaj fundamentów w taki sposób, aby zapewnić stateczność powstającego obiektu. Dzisiaj, geolodzy i geotechnicy używają również bardziej profesjonalnego i rozbudowanego sprzętu, między innymi echosondy. Działa ona wykorzystując możliwości fal radiowych i elektromagnetycznych, a dokładnie analizuje czas, w jakim przechodzą one przez konkretne ośrodki.

W ten sposób naukowcy są w stanie określić, gdzie zmienia się rodzaj podłoża gruntowego. Dzięki temu bez wykonywania dodatkowych odwiertów można dowiedzieć się, czy teren jest jednolity na całej jego powierzchni, czy mamy do czynienia z niepożądanym w budownictwie pionowym ułożeniem warstw gruntu.