Ices Ices

Hydroizolacja piwnic i fundamentów budynku od zewnątrz jest wykorzystywana w momencie, gdy dane warstwy obiektu zostaną zawilgocone. Piwnice, w których powstała wilgoć, bądź pleśń oraz grzyb nie mogą być w pełni wykorzystywane, a przedmioty w niej przechowywane są także narażone na zniszczenie lub objecie ich pleśnią.

Zastosowanie iniekcyjnej hydroizolacji

hydroizolacja piwnicIstnieje kilka sposobów na zaradzenie powstałemu problemowi. Jednym z nich, stosowanym od zewnątrz jest modyfikacja fundamentu tworzywami sztucznymi, powstałymi z mas bitumicznych, szlamów uszczelniających bądź izolacji samoprzylepnych bitumicznych. Przy pomocy tych tworzyw zewnętrzna warstwa ścian jest izolowana oraz zabezpieczona przed szkodliwym dla niej działaniem wody. Iniekcyjna hydroizolacja piwnicy jest alternatywą dla izolacji kurtynowej. Kurtynowa izolacja wykonywana jest również od wewnątrz, jak i stosowana może być jako metoda izolująca i uszczelniająca podczas pogłębiania piwnic istniejącego już budynku. Wykonywanie uszczelnień budynku przy pomocy mas bitumicznych należy do standardowych rozwiązań hydroizolacji pomieszczeń. Materiał bitumiczny posiada konsystencję półpłynną, nakłada się go szpachlą, co umożliwia wykonanie izolacji wodnej, bez spoin i łączeń.

piwnicaAby piwnica wraz z fundamentami była w pełni szczelna należy do jej dodatkowego uszczelnienia użyć szlamu, który zapobiegnie przedostawaniu się wody penetrującej z gruntu. Do zredukowania naprężeń wykonuje się fasetę szybkowiążącą, która jest wodoszczelna. Następnym etapem, jaki wykonać trzeba podczas dokładnego uszczelniania powierzchni jest pokrycie ścian płytami styrodurowymi, klejonymi do podłoża. Produkty mineralne stanowią odporną na uszkodzenia warstwę ochronną. Idealnie nadają się one do stosowania na zawilgocone podłoża, stając się ich integralną częścią. Nakłada się je za pomocą szpachli lub pędzą. Czyste i suche podłoże należy zagruntować. Gruntowanie wzmacnia podłoże, jak również wiąże ze sobą sole się w nim znajdujące. Izolacja samoprzylepna z kolei skuteczne oraz nieskomplikowane wykonanie hydroizolacji pomieszczeń piwnicznych. Jest ona wodoszczelna od razu po jej zamontowaniu. Wykonanie szczelnej izolacji jest istotnym elementem budowy danego budynku, ponieważ wyłącznie szczelna izolacja ochroni i zabezpieczy budynek przez woda oraz wilgocią.

Pamiętać również powinno się o szczególnie trudnych do zaizolowania przedmiotach, jakimi są rury instalacyjne oraz dylatacje. Newralgicznymi elementami są także połączenia pionowe z poziomymi oraz poziome ławy z pionowymi łączeniami posadzki. Ich nieprawidłowe zaizolowanie wpływać będzie na przedostawanie się wilgoci do budynku, dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o ich prawidłowym zabezpieczeniu.