Ices Ices

Rurociągi przemysłowe to instalacje, które transportują często ciecz o bardzo wysokiej temperaturze. Są one stosunkowo intensywnie eksploatowane, przez co muszą obowiązkowo spełniać restrykcyjne wymogi w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności. Transport gorących materiałów, czy też agresywnych związków chemicznych przez rury o wątpliwej wytrzymałości wiąże się z bardzo dużym ryzykiem wystąpienia pożaru lub skażenia środowiska naturalnego, a pracownicy mający bezpośrednią styczność z instalacją mogą doznać uszczerbku na zdrowiu.

Izolacja mająca dwie warstwy

izolacja termiczna rurociągówPolskie i europejskie dyrektywy ściśle określają parametry techniczne rurociągów, które odpowiedzialne są za dopuszczenie do użytku takich instalacji. Wspomniane rozporządzenia nie dotyczą wyłącznie właściwości samych rur, ale również precyzują rodzaj i grubość otuliny termoizolacyjnej, która w większości przypadków jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Wytrzymała izolacja termiczna rurociągów jest to dwuwarstwowy płaszcz, którego wewnętrzna część tak zwanej „izolacji właściwej” wykonany jest z materiałów o bardzo niskim współczynniku lambda określającym zdolność danego materiału do przewodzenia temperatury. Z zewnątrz materiał ten pokryty jest warstwą ochronną, często okładziną z polichlorku winylu lub folii aluminiowej, której zadaniem jest zabezpieczenie właściwej izolacji przed czynnikami zewnętrznymi, uszkodzeniem mechanicznym oraz oddziaływaniem wilgoci.

izolacja termiczna rurociągówDo celów przemysłowych najczęściej stosuje się izolacje z wełny mineralnej i szklanej

buy kamagra

, ponieważ wyróżniają się najwyższą odpornością na wysokie temperatury

doxycycline online

, która sięga nawet pięciuset stopni Celsjusza w przypadku izolacji z wełny szklanej. Z kolei izolacje na bazie syntetycznego kauczuku cechuje niezwykle wysoka odporność na oleje i chemikalia, a także oddziaływanie promieni słonecznych i nie przepuszczają pary wodnej. Należy jednak pamiętać, że choć doskonale chronią rury nawet w skrajnie niskich temperaturach, to górna granica temperatury rurociągu nie powinna przekraczać dziewięćdziesięciu pięciu stopni Celsjusza.

Wytrzymałe otuliny termoizolacyjne powszechnie stosowane są także między innymi do zabezpieczania wszelkiego rodzaju układów wydechowych, turbin oraz zaworów. Pozwalają one nie tylko uchronić się przed poparzeniem, ale także doskonale tłumią drgania, w tym roznoszący się po rurociągach hałas. Izolacje termiczne zawsze wykonane są z niepalnych materiałów i mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia prawidłowej ochrony przeciwpożarowej.